# آنتن_هایگین_air_band_antenna

آنتن استقراری ( هایگین )آنتن 4 جهته و آنتن ویپ آنتن امنی 4 دایپل ارتباط سازان

آنتنهای استقراری در دو مدل ویپ و دایپل دار هستند که به صورت تمام جهت و یا بر روی یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 471 بازدید