بی سیم دستی بی سیم خودرویی GM Motorola

بی سیم دستی و بی سیم خودرویی Motorola  وارد گردید . عزیزانی که مجوز بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند لطفا به شرکت واریز نمایند.

88854402و5و7

بی سیم دستی دیجیتال

بی سیم خودرویی بی سیم دستی دیجیتال

/ 0 نظر / 398 بازدید