قوانین خرید بی سیم

خواهشمند است کلیه عزیزان توجه فرمایند که فروش کلیه بی سیمهای این شرکت تنها پس از اخذ مجوز فرکانس از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از طرف شرکتها و موسسات قابل انجام است . لذا خواهشمند است از تماسهای مکرر و غیر ضروری خودداری فرمایئد.

جهت اخذ مجوز نیز حتما لینک زیر را مطالعه فرمائید:

 www.cra.ir

بر اساس ماده "1"

قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای و ماده "3" آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی , اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از این سازمان الزامی است . لذا به منظور آشنائی بیشتر ابتدا کلیه متقاضیان میتوانند با انواع سرویسهای رادیویی وتعاریف و کاربرد آنها آشناشوند و سپس با توجه به نوع سرویس و کاربرد آن و مطالعه دقیق اطلاعات موجود در این بخش ، درخواستهای خود را به این سازمان ارسال نمایند .

متقاضیان اخذ پروانه: متقاضیان بهره برداری از شبکه رادیویی در هر سرویس ، می توانند درخواست کتبی اولیه خود همراه با دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی مورد نظر را با عنوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - معاونت تنظیم مقررات و صدور مجوز ارسال نمایند . در صورت موافقت اولیه متقاضیان باید با توجه به نوع سرویس و شبکه درخواستی مدارک لازم را صرفا ازطریق پست سفارشی به این سازمان ارسال نمایند. به دلیل استفاده بهینه از طیف فرکانسی و جلوگیری از ارسال درخواستهای غیر ضروری ، لازم است متقاضیان موارد زیر را در نظر گرفته و با توجه به این موارد و نوع سرویس درخواستی و کاربرد آن درخواست اولیه خود را ارسال نمایند :

1- ضرورت برقراری ارتباط لحظه ای ، دلایل توجیهی آن و توپولوژی شبکه درخواستی
2- مشخص نمودن موارد بهره برداری ( حفاظتی ، امنیتی ، فوریتی و ... با ذکر دلایل )
3- عدم وجود هرگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر

 شایان ذکر است:
الف-کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ب-دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری درخواستی ایجاد نمی نماید.
ج- درصورت صدور پروانه تاسیس و بهره برداری حداقل تا 6 ماه هیچگونه تغییری در پروانه صادر شده داده نخواهد شد.

 

قابل ذکر است که هیچگونه بی سیمی برای استفاده اشخاص حقیقی نداریم .

/ 0 نظر / 61 بازدید