بیسیم واکی تاکی مجاز میدلند مدل R9 تخفیف ویژه

بیسیم واکی تاکی مجاز میدلند مدل Rpتخفیف ویژه

تا پایان این ماه قیمت هر جفت دستگاه به 490 هزار تومان تنزل پیدا کرد. این فرصت برای رستورانها - باغ تالارها - هتلها و سوله های صنعتی تکرار نشدنی خواهد بود.

تلفن 88854402و5و7بیسیم مجاز واکی تاکی میدلند

/ 0 نظر / 719 بازدید