آنتن یاگی VHF-UHFارتباط سازان

آنتن یاگی هایگین یو اچ اف 

10و نیم دی بی 

ساخت چین 

/ 1 نظر / 65 بازدید
علی

قیمت چند است وبا آن آنتن چه فرقی دارد،