/ 1 نظر / 103 بازدید
مهمون

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار باید قبول کنی فراموش شدنت را ! خستبه نباشید