منبع تغذیه و شارژر بیسیم ثابت خودرویی استقراری ارتباط سازان

 باتوجه به استفاده گسترده از بیسیم ها GM بعنوان ایستگاه ثابت نیاز به منبع تغذیه 12.6 ولت با آمپر مناسب  میباشد .منابع تغذیه موجود در بازار دو گروهند که معمولا با شارژر همراهستند یعنی با قراردادن باطری در مدار آ« در مواقع قطع برق نیز بیسیم کار میکند.

1- منابع تغذیه خطی (ترانسی هم گفته میشود )

2-منابع تغذیه سوئیچینگ

اگرچه منابع تغذیه سوئیچینگ در صورت طراحی صحیح از نظر اعوجاجات  وتلفات (اعم از گرمایی و القائات مغناطیسی ) برتری دارند اما با توجه به رواج گونه های نامرغوب در بازار به جز افراد وارد وفنی حرفهای معمولا افراد دیگر نوع خطی را ترجیح میدهند.

 

همانطور که در شکل هم مشاهده میکنید بصورت رومیزی ساخته شده و جایی برای قرارگرفتن بیسیم در بالای آن تعبیه شده است.

منابع تغذیه برای انواع بیسیمهای ثابت از قبیل: GM300 , GM950 , GM338  ساخته شده  وبعضا میتر نمایش ولتاژ دارند اما معمولا بدون میتر هستند.

 

/ 0 نظر / 92 بازدید