شرکت مجاز فروش بی سیم

١- مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران - مپنا

٢- مپنا- توسعه ١

٣- مپنا توسعه ٢

۴- مپنا توسعه ٣

۵- بانک مسکن

۶- بانک توسعه صادرات

٧- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

٨- شرکت فرساشیمی

٩- شرکت اکسیر شیمی

١٠- شرکت صنعتی کیمیاگران امروز

١١- نمایشگاه بین المللی تهران

١٢- مرکز توسعه تجارت

١٣- اتوبوسرانی زنجان

١۴- هلال احمر اردبیل

١۵- شرکت نفت فلات قاره

١۶- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

١٧- پتروشیمی اراک

١٨- پتروشیمی اروند- پتروشیمی کاویان - پتروشیمی بوشهر - پتروشیمی جم - پتروشیمی زاگرس 

١٩- تاکسی تلفنی شهرهای بابل - قائمشهر - گناوه - بجنورد- مردوشت - شهرکرد- و.....

٢٠- ایران خودرو

٢١- سایپا- سایپا دیزل - کاوه- 

٢٢- نهادهای نظامی و انتظامی

و بسیاری از عزیزان دیگر

/ 0 نظر / 31 بازدید