دانستنیهایی در مورد اخذ مجوز تاکسی بی سیم برای شهرستانها:

در صورتی که شهرستان شما دارای شرکت تاکسی بی سیم نمی باشد می توانید با مراجعه به فرمانداری یا سازمان همیاری شهرداری نسبت به موافقت برای اخذ مجوز تاکسی بی سیم برای خودتان اقدام کنید.

سپس نامه را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرده و درخواست مجوز می نمائید .

در مرحله بعد باید دفترچه فنی برای طرح را توسط یک کارشناس تهیه کرده و مجددا به سازمان برای طی مراحل ارسال کرد .

در صورتی که سوالی داشتید می توانید با دفتر با شماره ٨٨٣١۵٩١٢تماس حاصل فرمائید.