http://www.ertebatsazan.com/products.html

باطریهای GP 328- GP338- GP339-GP 340

انواع باطری اصلی  بی سیم Cell Japan  و Cell CHina موجود می باشند .

این باطریها دارای 6 ماه گارانتی می باشند.