دستگاه تکرار کننده NR 700 برای بی سیمهای GM 950 , GM338  طراحی شده است . این سیستم در حالت کلی شامل کنتلر - دو عدد بی سیم ( فرستنده و گیرنده و منبع تغذیه PSC359  به همراه کابلهای رابط می باشد.

متعلقات

1- کابل برق

2- 4 عدد پیچ M5

3- یک عدد فیوز یدکی

4- 4 عدد سر سیم

5- 4 عدد واشر فنری که بعد از سیم قرار می گیرند

دفترچه راهنمای کاربری