هندزفری بی سیم خلبانی - هندزفری مگوانی - هندزفری شیلنگی جهت مشاهده از صفحات مختلف وبلاگ بازدید فرمائید .

 برای داخل کلاه موتورسواران هست و یک نمونه هم به پشت گوش خورده و برای استفاده خبرنگاری و بادی گارد(محافظان شخصی است )

www.ertebatsazan.com