باطری GP300 دارای سلول ژاپن با 6 ماه گارانتی ارائه می شوند .