تولیدات موتورولا دارای چندین تایپ هستند که به منظور عرضه و استفاده در بازارهای جهانی تولید می گردند .

به عنوان مثال در بی سیمهای دستی مدل GP 328 برای بازارهایی آسیا تولید می گردد و مشابه همان برای عرضه در بازار اروپا مدل GP 340 است .

تفاوت ظاهری با یکدیگر ندارند و تنها شماره مدل هک شده روی آنها متفاوت است اما در نرم افزار و پروگرامینگ با هم متفاوت هستند .

در بازار اینگونه شایع است که مدل اروپایی بهتر از مدل آسیایی است . اگر چه هر دو در یک کارخانه تولید شده اند.

 

بیسیم موتورولا

Motorola GP-340

Type: Professional land mobile transceiver
Frequency range
depending on version:
VHF
UHF
Mode: FM
RF Power output: ? W
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: ? VDC, 1200 mAh NiMh battery
Current drain: RX: ? mA
TX: Max ? A
Impedance: 50 ohms
Dimensions (W*H*D): ? mm
Weight: ? gr
Manufactured: 200x-200x
Other: 16 channels. VOX. "Lone worker", call forward
Remote stun/revive/kill. CTCSS/PL and Select 5/5-tone CCIR
Voice encryption option.
Related documents: