یک مدل هندز فری جدید وارد بازار شده است . این هندزفری برای جاهایی است که سر و صدای کارگاه و کارخانه زیاد است قابلیت استفاده دارد . شکل آن را در اینجا برایتان می گذارم .

این هندزفزی به عنوان هندزفری استریو نام گذاری شده است .

برای مشاهده تصویر از لینک صفحه استفاده نمایید

 http://ertebatsazan.persianblog.ir/page/2