به طور کلی آنتن در باند وی اچ اف و یو اچ اف به چند صورت هست :

١- آنتن خودرویی MGA به طول 70 سانت

٢- آنتن ۵/۶ دی بی BC200 دیاموند به طول 70/1 متر 

3- آنتن 9 دی بی SA705 N سیریو به طول 79/2 متر

۴- آنتن بیسیم دستی موتورولا UHF

5- آنتن تمام جهت 4 داپیل طرح صا ایران و تابش

6- انتن ویپ دیاموند ژاپن

7- آنتن امنی

8- آنتن سیریو باند mairin band

 150-156

9- آنتن NEC 136- 174 MGH

10- آنتن مخفی خودرویی (این آنتن مانند آنتن ماشینهای پیکان است )