باطری جی پی ٣٠٠ موتورولا  ( ۶ ماه گارانتی )

باطری جی پی ٣٢٨- ٣٣٨ موتورولا با ۶ ماه گارانتی

باطری ضد انفجار ٖGP340