آنتن ایر باند (باند هوایی ) CX4 

باند فرکانسی 118- 137 mgh مگاهرتز