فروش بیسیم دستی موتورولا و بی سیم خودرویی MOTOROLA ICOM بیسیم های AIR BAND Marrin
بی سیم دستی بی سیم خودرویی لوازم جانبی موتورولا و طراحی و مشاوره اخذ مجوز
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آوا ارتباط سازان - چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸

توسعه فیزیکی و فنی شبکه‌های ارتباطی، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای رویشبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکهکامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرایشبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدررفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌کند.
بر این اساس، شرکت مشورت با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره، طراحی ونظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را معرفی و ارائه می‌نماید. در این مجموعه خدمات کهاغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می‌باشد، مراحل زیر برای نیل به هدف طراحی واجرای بهینه شبکه تعریف می‌شود.

نیازسنجی و طراحی شبکه

برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروریاست. در این مرحله، کارشناسان مشورت از سازمان بازدید و اطلاعات و نیازهای آن را باهمکاری مدیران و کارشناسان مرتبط، تعیین می‌کنند. بدین ترتیب، مدیران اطلاعات لازمبرای مشخص کردن حدود و جزئیات و حتی فازهای اجرای شبکه را در اختیار خواهد داشت.
پس از آن، طراحی شبکه براساس نیازهای مشخص شده فوق انجام شده، مستندات فنی شاملفهرست تجهیزات و خدمات مورد نیاز به همراه نقشه‌های ارتباطات و ساختار شبکه تهیهمی‌شود. این مستندات به همراه مستنداتی چون اسناد پیشنهادی مناقصه و روال ارزیابیفنی شرکت‌کنندگان در مناقصه به منظور کمک به برگزار شدن هرچه بهتر مراحل انتخابپیمانکار پروژه شبکه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد.

مشاوره در انتخاب پیمانکار مناسب

بدیهی است انتخاب پیمانکاری که بتواند طرح شبکه را با کیفیت و دقت لازم اجرا کند،مرحله‌ای حساس از پروژه و تاثیرگذار در موفقیت پروژه خواهد بود. در این مرحله،کارفرما پس از طی مراحل درخواست و دریافت قیمت، انتخاب پیمانکار را با مشاوره شرکتمشورت انجام می‌دهد. برای این منظور، مجموعه‌ای از اطلاعات شرکت‌کنندگان از لحاظتجربه و سابقه فنی مورد بررسی دقیق انجام گرفته، امتیاز فنی آنها مشخص می‌شود. بدینترتیب، انتخاب پیمانکار مناسب با توجه به امتیاز فنی آنها با سهولت و دقت بیشتریانجام خواهد گرفت.


ادامه مطلب ...
نویسنده: آوا ارتباط سازان - سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

 

تکرار کننده‌ی دو طرفه (دوپلکس) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلکه نوعی رادیوی دو طرفه(2)  است. این   د ستگاه سیگنال‌های رادیویی را روی بسامدی در یافت

و همزمان روی بسامد دیگری ارسال می‌کند. این  سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند  بلندی‌های طبیعی و یا ساختمان‌های بلندنصب می‌شوند، در نتیجه کاربران  با تکرار کننده فضای پوششی تجهیزات رادیویی متحرک خودرا گسترش  بیشتری می دهند و ازآن برای تبدیل  ارتباطات یک‌طرفه نیزبهره می‌برند. البته تکرار کننده‌هایی از این دست، اغلب در طبقه‌بندی کاربرد تجاری از رادیو‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 ارتباط یک طرفه (سیمپلکس) چیست؟

روش یک طرفه روشی برای ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تکرار کننده است. در این روش برا ی ارسال و دریافت پیام‌های بین دو واحد سیار از بسامد مشابهی استفاده می‌شوده بدین معنی که، ارسال و دریافت  هر دو روی  یک بسامد مشخص انجام می‌گیرد، همچون ارتباط بین دو واحد سیار خودرویی و یا دورادیوی متحرک دستی با یکدیگر.

چنین چیزی در دستگاه‌های تکرار کننده ی یک طرفه نیز وجود دارد. در این گونه دستگاه‌ها روش کار  به این شکل است که، تکرار کننده به بسامد مشخصی گوش فرا می‌دهد و به محض دریافت سیگنالی بر روی بسامد موردنظرشروع به ضیط کامل پیام می کند، پس از آ" که دریافت پیام پایان یافت، یک زمان سنج خودکارو قابل تنظیم که زمانی را برای فاصله ی   بین ارسال و دریافت تنظیم می‌کند، (مثلاً 10 ثانیه) به کار افتاده و پس از اتمام زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پیام ضبط شده در حافظهء ‌خود بر روی همان بسامد می کند. (به شیوه‌ی قدیمی)

ارتباط دو طرفه (دوپلکس) چیست؟

به نوعی ارتباط مشابه ارتباط تلفنی می‌گویند که امکان مکالمه همزمان دو طرف مسیر است. تفاوت این روش با روش یک طرفه نیز همین موضوع است، چنان که در روش یک‌طرفه در یک زمان تنها یکی از دو طرف ارتباطی می‌تواند به مکالمه و ارسال پیام بپردازد و طرف دیگر تنها شنونده است.

 تکرار کننده چگونه کار می‌کند؟

در نگاه اول ممکن است ساختار دستگاه تکرار کننده، پیچیده به نظر برسد ولی هنگامی‌که اجزاء مختلف آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم متوجه سادگی ساختار آن خواهیم شد. ساختمان تکرار کننده شامل چندین قطعه مختلف است که در شکل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید.

 

 حال توضیح مختصری در مورد هر یک از قسمت‌ها فوق ارائه می‌‌دهیم:

- آنتن: تقریباً‌ تمامی ایستگاه‌های تکرار کننده از یک آنتن استفاده می‌کنند. آنتن برای ارسال و دریافت سیگنال‌های بسامدرادیویی (RF) که به تکرار کننده وارد و یا از آن خارج (پخش) می‌شوند به کار می‌رود. به طور کلی هر چه ارتفاع بالا نصب گردد، بهره‌وری بیشتری خواهد داشت.

- (دوبلکسر) یا دو طرفه کننده: این بخش نقش مهمی در دستگاه تکرار کننده بر عهده دارد به طور خلاصه دو طرفه کننده، سیگنال‌های ورودی یا دریافتی را از سیگنال‌های خروجی یا ارسالی تفکیک می‌کند. چه در هنگام ورود و چه در زمان خروج بسامد‌های مختلف به دستگاه، به یک دو طرفه کننده نیاز است، زیرا وجود امواج رادیویی با بسامد‌های متفاوت در فضا، همواره موجب کاهش کیفیت و اثر بر روی عملکرد مطلوب  دستگاه تکرار کننده است و در نتیجه  کیفیت نامطلوبی حاصل خواهد شد. دوطرفه کننده درواقع فیلتری جهت عبور (ورود) بسامد‌های مشخص شده به دستگاه و جلوگیری از ورود بقیه سیگنال‌های است.

- گیرنده‌ها: سیگنال‌های رادیویی رادریافت می کنند. این گیرنده‌ها دستگاه‌های حساسی برای تشخیص و دریافت سیگنال‌های ضعیف هستند و آن ها را برای تکرارکننده‌ها قابل شنیدن می‌سازند.

- فرستنده ها: تمامی تکرارکننده‌ها دارای یک فرستنده هستند که از یک نوسان ساز و یک تقویت کننده توان تشکیل شده است. محرک،صداها را با فرکانس ارسالی مناسب تلفیق نموده و تقویت کننده ی توان، قدرت سیگنال ارسالی را برای ارسال به نقاط دورتر بالا می‌برد.

- کنترل کننده: کنترل کننده‌ها، رایانه های کوچکی هستند برای بهینه‌سازی عملکرد تکرارکننده‌ها. آنها ممکن است دارای امکاناتی چون ضبط خودکار پیام‌های تبادل شده و یا تلفیق کننده خط تلفن باشند.

- قطعه تلفن: دستگاه‌های کنترل کننده، سامانه‌هایی برای اتصال خطوط تلفنی به رادیوها را دارند. در این حالت ارتباط مشترکین و اعضاء شبکه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار می‌شود.

تن‌های PL و ‍CTCSS چه هستند؟

این کدها جهت جلوگیری از پاسخ‌گویی تکرارکننده به سیگنال‌های متفرقه ناخواسته و یا تداخل‌های احتمالی ایجاد شده هستند، به طوری که تکرارکننده‌ها فقط با ارسال پیام از طرف رادیوهایی به کار می‌افتند که دارای کدهای تنظیم شده مشخص و یکسان فوق باشند. هر ایستگاه می‌تواند تنها با کد منحصر به فرد خاصی که از قبل توسط مدیر شبکه تنظیم شده است کار نماید.

 

انواع ریپیترها را می توان به صورت سفارشی برای شرکتها وارد کرد.

البته ریپیتر CDR 700 الان موجود می باشد.

که شامل دو دستگاه GM338 Motorola  و اینترفیس و منبع تغذیه هستند

این دستگاه دارای ضمانت شش ماهه است .

دوستی در مورد ریپیتر یکپارچه سوال کرده بو دند.

این ریپیتر با مدل RKR1225 موتورولا را می توان با قیمت مناسب و با دریافت پیش پرداخت وارد کشور نمود.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

 http://www.ertebatsazan.com/products.html

 

Frequency Range
Radio Dependant
Dimensions
H
x
W
x
D
CDR500
CDR700
191mm
x
445mm
x
343mm
310mm
x
211mm
x
318mm
Weight  
CDR500
CDR700
21.3 Kg
12.8 Kg
Duty Cycle
Continuous Low Power 25W (to duplexer) Intermittent High Power 40/45W (to duplexer)
Power Supply  
Primary
Input Voltage
115/230 50-60 Hz
Standard U.S Three Prong Plug

 

نسل جدید ریپیتر XIR r 8200

نویسنده: آوا ارتباط سازان - شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸

آنتن بی سیم خودرویی  VHF دیاموند ژاپن در ٢ مدل ٣ دی بی و ٠db به همراه کابل مربوطه با قیمت مناسب موجود می باشد. شما می توانید انواع آنتن بی سیم دیاموند و نیپون را با پایین ترین قیمت از این شرکت تهیه نمائید.

ضمنا آنتن هایگین F23 H و F22 6.7 ِدی بی و F23 7.8 دی بی

  با قیمت بسیار خوب برای مصرف کنندگان موجود است .

 

ادامه مطلب ...
نویسنده: آوا ارتباط سازان - سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

باطری GP300 دارای سلول ژاپن با 6 ماه گارانتی ارائه می شوند .

نویسنده: آوا ارتباط سازان - چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸

بی سیم ضد انفجار GP380 اتکس

GP380 EX ( این بی سیم از چرخه تولید موتورولا خارج شده و بی سیم دیجیتال دی پی 4401 ای ایکس جایگزین می باشد. دستگاههای موجود در بازار در مدل 380 ای ایکس بی سیمهای کپی چینی دستگاه می باشند)

 

The 255-channel GP380 EX is designed for more sophisticated users who require the added functionality of a full keypad and need to communicate with a larger number of users and groups.

In addition to the features of the GP340 EX, Motorola GP380 EX users benefit from the ease-of-use afforded by a 14-character 7-language alphanumeric display containing a battery gauge. The contact list function means that callers can be quickly and easily identified, and prioritised with this professional radio.

 

Features:

 • Range up to 8km (terrain dependent)
 • VOX
 • Xpand Voice Compression
 • Whisper Mode
 • Call Forward
 • DTMF Encoder Sequences
 • Dedicated Call Buttons
 • Call Timer
 • Stun/un-stun
 • Lone Worker
 • Emergency Signalling
 • Low Battery Level Indicator
 • Call Status Indications
 • Escalert
 • Call reminder Alerts
 • Monitor
 • High / Low Output Power
 • 20ms CCIR
 • CTCSS & SELCALL Signalling
 • ATEX Approved
 • Voice Recorder/Emergency Message
 • Talkaround
 • Scanning
 • Vote Scan
 • Nuisance Channel Delete
 • Option Board Support
 • Contact List
 • Status Calls
 • 14 character display
 • Menu Navigation
 • Backlight
 • Missed Call List
 • Radio Information

Additional Features:

 • DTMF Live Dial
 • Keypad
 • Numeric Channel Select

 

Standard Package Comprises:

 • Radio
 • Li-Ion High Capacity Battery
 • Antenna
 • Leather Case
 • Accessory Cover Plate
 • User Guide

 

Technical Specifications:

 
VHF
UHF
Frequency Range (MHz):
136-174
403-470
Operating Temperature Range: :
-20C to +50C
Channel Spacing (kHz):
12.5/20/25 
No. of Channels:
255
Dimensions (H x W x D):
146 x 60 x 39 mm (at base)
Weight:
570g with Li-Ion Battery, Soft Leather Case, Accessory Cover Plate and Antenna
Power Supply:
Rechargeable Battery 7.5V
Environmental:
Meets IP54 & Mil-STD 810 C, D, & E. Environmental specifications for vibration, shock, rain, dust & humidity.
Battery Life: based on (5/5/90) Cycle
11 hours

 ساخت برلین المان دارای یکسال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش

نویسنده: آوا ارتباط سازان - یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

از آنجا که این شرکت مجوز واردات بی سیم به کشور را دارا می باشد - لذا سفارش کلیه شرکتها را برای واردات بی سیم های معمولی و خاص ( انواع بی سیمهای ضد انفجار- بی سیمهای واترپروف ( ضد آب ) و باطری آنها را پذیرا می باشد.

برای اطلاعات از چگونگی این امر با شماره تلفن 88854402-5-7  شماره فاکس 88917984تماس حاصل فرمائید.

نویسنده: آوا ارتباط سازان - پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸

باطریهای جدید وارد بازار شده است . این باطریها جایگزین باطری دوبل بی سیم موتورولا شده است .

تفاوت آنها به اینگونه است که به جای 1200 آمپر دارای 2000 میلی وات و 2200 میلی وات هستند.

این باطریها دارای وزن تقریبی باطریهای 1200 آمپر هستند.

این باطریها با قیمتهایی بی نظیر در اختیار مشتریان می باشد.

 

نویسنده: آوا ارتباط سازان - چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸

 کانال تلگرام ما

ertebatsazan1@

 

لیست لوازم جانبی موجود انواع بی سیم موتورولا 

 ١- قاب بی سیم GP motorola

٢- کش آب بندی

٣- بلندگو

۴- فلت وایر

۵- قاب ویزار

۶- باطری دوبل ویزار

٧- هولدر ویزار

٨- شارژر آدابتور 3 حالته

9- میکروفون یقه ای GP 328- 338 Motorola

10- گردگیر

١١- هولدر پلاس Holder Motorola

 ١٢- باطری 2000 میلی وات

13- باطری 2200 میلی وات ( دوبل )

14- گیره کمری بی سیم

12- گردگیر بغل بیسیم

13- آنتن های مخابراتی از انواع مختلف

نویسنده: آوا ارتباط سازان - یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸

اگر دارای مدلهای مختلف بی سیم هستید برای استفاده بهینه از دستگاههای بی سیم خود می توانید از انواع هندزفریهای جی پی 300 - GP 328& 338&339  بر روی دستگاههای خود استفاده کنید.

برای این منظور می توانید از جک بغل دستگاه استفاده کرده و هندزفری را به آن جک وصل کرده و استفاده نمائید.

audio accessory adabtor

نویسنده: آوا ارتباط سازان - شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸

 

هندفری شیلنگی اچ وای تی 

این میکروفن مخصوص بی سیمهای GP300- GP328- GP338- GP339  موتورولا است . میکروفون مشتی ( یقه ای ) Motorola

 

 

آوا ارتباط سازان
شرکت آوا ارتباط سازان بندر انزلی (ارتباط سازان فرزانه سابق دارای مجوز واردات - خرید و فروش تجهیزات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان انرژی اتمی می باشد آدرس بندر انزلی - مجتمع ونوس واحد 438 تلفن 01344451241-2 تهران - خیابان فلسطین شمالی - نبش غزالی عتیق ساختمان یکتا واحد 50 21- 88854402-88854405-88854407 شماره فاکس 021- 88917984
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :